Voorlichting & training

Radiontec biedt een voorlichtingsprogramma aan medewerkers op het gebied van stralingshygiëne. Het gaat om medewerkers die wel of niet zijn geschoold op het gebied van stralingshygiëne en die tijdens de werkzaamheden met stralingstoepassingen in aanraking komen.
De voorlichting wordt gegeven in begrijpelijke taal en zoveel mogelijk aanschouwelijk gemaakt.

Onderwerpen van het voorlichtingsprogramma zijn;
  • Straling … wat is dat nu eigenlijk?
  • Stralingstoepassingen (voorbeelden aansluitend op de beroepspraktijk)
  • Effecten van straling
  • Wet- en regelgeving
  • Beschermingsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
  • Wat betekent het in de dagelijkse praktijk voor ons

Het voorlichtingsprogramma wordt in overleg op maat gemaakt naar de wensen van het ziekenhuis en/ of de afdeling.

Vorm van presentatie
De voorlichting wordt gegeven middels verschillende Powerpoint presentaties in sessies van maximaal 1 á 1,5 uur. Tijdens de voorlichting worden handouts uitgereikt, zodat de deelnemers aantekeningen kunnen maken en later alles nog eens rustig kunnen nalezen.

Accreditatie
Soms is het mogelijk de voorlichting te accrediteren in het kader van scholing. Het is verstandig hierover vooraf intern te informeren. In dat geval ontvangt  de deelnemer desgewenst een bewijs van deelname en wordt een presentatielijst bijgehouden.