Kwaliteit

Kwaliteitscontrole van medische röntgentoestellen

Het is bij wetgeving verplicht de kwaliteit van medische röntgenapparatuur bij ingebruikname te toetsen middels een acceptatietest en vervolgens periodieke controles uit te voeren.
Daarnaast zijn door de overheid voor een aantal verrichtingen Diagnostische Referentieniveaus (DRNs) vastgesteld. Toetsing aan de DRNs dient te zijn verankerd in het periodieke routinematige kwaliteitsprogramma.

In overleg met de opdrachtgever wordt een oplossing op maat geleverd.

Radiontec is in bezit van diverse meetapparatuur en fantomen en kan kwaliteitsmetingen uitvoeren voor buckytoestellen, fluoroscopie, CT, mammografie en tandheelkunde.
De overheid heeft Radiontec een vergunning verleend voor het uitvoeren van kwaliteitsmetingen bij derden.